Malmö

För brev, vänligen använd följande adress:
Box 4211
203 13 Malmö
Sverige

För paket, vänligen använd följande adress:
Nordenskiöldsgatan 11A
203 13 Malmö
Sverige