Malmö

För brev, vänligen använd följande adress:
Box 4211
203 13 Malmö
Sverige

För paket, vänligen använd följande adress:
Carlsgatan 6
211 20 Malmö
Sverige