Generationsskifte

När den äldre generationen ska kliva åt sidan och den yngre ta vid uppstår en rad frågor. Ofta finns i stort sett hela förmögenheten i företaget.

Vid ett generationsskifte handlar rättvisa inte i första hand om att alla ska ha precis lika stor andel av varje del. Istället bör ni fokusera på företagets fortlevnad och den äldre generationens fortsatta försörjning. Här finns många blindskär och fällor. Passiva och aktiva delägare har ofta olika mål och kan inte alltid samarbeta effektivt. Det finns en mängd saker att ta ställning till. Ska det vara pensionsavsättningar? Ska den äldre generationen behålla en del? Ska de rentav bli anställda?

Vi har stor erfarenhet av generationsskiften och kan se till att ni hittar en lösning som ni blir nöjda med.