Financial Advisory

Vi hjälper dig vid de kritiska tillfällen då det avgörs hur framgångsrik din verksamhet blir

I ditt affärsliv kommer du att ställas inför avgörande frågor som får stor påverkan på din organisation och framtida värdeskapande. Det kan gälla att komma i mål med ett förvärv eller försäljning, utreda ekonomiska frågeställningar, tvista i domstol eller att göra omstruktureringar. Vårt team i Sverige tillsammans med Mazars globala organisation är väl positionerade för att hjälpa dig att möta utmaningar och kan arbeta nära dig för att skapa skräddarsydda, praktiska och tekniska råd som tar dig igenom dessa avgörande tillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer eller vill ha hjälp.