Åsa Andersson Eneberg Partner, Auktoriserad revisor

Åsa Andersson Eneberg

Åsa har bred erfarenhet från såväl ägarledda som publika och listade företag i olika storlekar och olika branscher. Åsa är auktoriserad revisor med lång erfarenhet inom företagsförvärv, försäljningar och värderingar. Kunderna är både svenska- och internationella team.

Åsa är styrelseledamot i Mazars Sveriges styrelse, samt ledamot i Mazars Group Governance Council.