Noterade och större bolag

På Mazars finns specialister inom revision, finansiell rådgivning och skatterådgivning. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa noterade och större bolag att uppnå sina mål. Med vår expertis erbjuder vi ett brett utbud av tjänster, som skräddarsys för att möta era specifika behov.

I vårt kundarbete med noterade och större bolag tillhandahåller vi en stor bredd av tjänster. Med våra kollegor internationellt kan vi skala upp och betjäna globala kunder, samtidigt som vi är måna om att alltid bevara vår lokala förankring och närheten till er som kund.

Utöver revision och internrevision erbjuder vi finansiell rådgivning och skatterådgivning.

Våra finansiella rådgivare stödjer er i finansieringsfrågor och affärstransaktioner. De hjälper er att analysera er ekonomiska situation och formulera strategiska rekommendationer avseende investeringar, avyttringar och kapitalstruktur. De bistår även med att genomföra riskbedömningar, lösa kommersiella tvister och tillhandahålla värderingsutlåtanden. Andra viktiga tjänster är granskning av avtalsefterlevnad, ekonomiska utredningar och rådgivning för att främja er hållbarhetsagenda. 

Våra skatterådgivare har en bred arsenal av tjänster där analys och rådgivning kopplat till er skattesituation, era transaktioner, omstruktureringar och internationella skattefrågor bara är några exempel. De håller er uppdaterade om de senaste skattereglerna och ger er råd utifrån det som händer inom skatteområdet i Sverige och internationellt.  

Vår målbild att alltid att finnas nära till hands och ge er insikt och den rådgivning ni behöver för att fatta välgrundade beslut.