Finansiella bolag

Mazars erbjuder en framåtriktad revision och rådgivning som bidrar till att ni är fullt rustade att möta och hantera framtida krav och förändringar i den finansiella sektorn.

Hur vi kan hjälpa er

Vår revision och rådgivning bidrar till att ni lever upp till de lagar och regler som gäller för er som bank, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller annan kapitalförvaltande organisation som verkar under Finansinspektionens tillsyn.

I takt med att omvärlden förändras med nya kundkrav, ökad konkurrens, nya komplexa regleringar och digitalisering är vi alltid måna om att ge er goda råd och förslag till förbättringar som hjälper er att utveckla arbetsrutiner och er organisation så att era intressenters förtroende till er är lika starkt idag som imorgon.

Vi erbjuder revision och rådgivning inom relevanta områden för finansiella företag:

 • Lagstiftning som styr den finansiella sektorn, inklusive FI:s föreskrifter
 • Regelverksfrågor kopplat till penningtvätt
 • Riskhantering och regelefterlevnad
 • Intern styrning och kontroll
 • Internrevision
 • Redovisning av finansiella instrument
 • Hållbarhetsrapportering – upprättande/granskning
 • Corporate Finance tjänster, t ex värderingar
 • Skattefrågor, bl a:
  • Företagsbeskattning, transfer pricing och moms 
  • Skatterådgivning i samband med olika typer av omstruktureringar
  • Upprätta och kvalitetssäkra bolagens deklarationer och olika former av rapportering

Vårt arbetssätt

Tillsammans med er sätter vi samman ett team med den kompetens som ni söker. Vårt löpande samarbete präglas alltid av tydlighet och en öppen dialog med regelbundna avstämningar. Som en röd tråd under vår revision rapporterar vi regelbundet till er styrelse och företagsledning kring väsentliga frågor och förhållanden som bidrar till nya insikter och underlag för beslut. Av våra kunder får vi ofta höra att de tycker att vi är lätta att samarbeta med, att vi håller det vi lovar och att vi på ett positivt sätt bidrar till utveckling av deras verksamhet.

Vårt team

Gemensamt för oss som arbetar med revision i finansiella bolag på Mazars är att vi är FAR-licensierade för finansiella företag och har erfarenhet och kunskap inom kapital, försäkring och IFRS och kring Finansinspektionens föreskrifter samt de speciella regler som styr den finansiella sektorn.

Mazars skattejurister har gedigen kunskap och erfarenhet av skatterådgivning för finansiella bolag.

Mazars i Sverige är en del av Mazars internationella partnerskap, med över 47 000 medarbetare i 95 länder, vilket betyder att ni som kund alltid har tillgång till vårt internationella nätverk med kunskap och resurser.

För vidare frågor eller önskemål är ni varmt välkomna att kontakta oss!