Sustainable tax

Oavsett om det gäller en omstrukturering eller ert interna arbete med hållbarhetsfrågor spelar skatt en ledande roll i de beslut som fattas. Mazars hjälper er att fatta långsiktigt hållbara beslut i linje med gällande rätt och den skattepolicy eller skattestrategi som ni har implementerat.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom hållbar skatt:

  • Upprättande av skattepolicy och möte med styrelse för implementering
  • Utvärdera nuvarande skattepolicy för sammankoppling med hållbarhetspolicy
  • Översyn av ert hållbarhetsarbete ur skatteperspektiv (avdragsrätt och möjligheter)
  • Due diligence - genomlysning av skatteposition ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Analys av internprissättningspolicys efter ESG-relaterade förändringar i verksamheten
  • Rådgivning vid omstrukturering
  • Hållbarhetsrapport (Skatt)
  • Riskanalys
  • Genomlysning inför börsnotering