Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) ska betalas till staten vid skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster av den som uppfyller kraven för att vara skyldig att betala moms. Detta gäller vid handel inom Sverige men även vid förvärv från andra EU-länder och vid import.

Vid varje omsättning som görs ska ditt företag bland annat ta ställning till i vilket land omsättningen är gjord, om omsättningen är skattepliktig eller undantagen från skatteplikt, vem som är skyldig att betala momsen och vilken skattesats som ska användas.

Rätt till avdrag för moms finns som utgångspunkt när en inköpt vara eller tjänst ska användas i ditt företags momspliktiga verksamhet men för att avdrag ska medges krävs dessutom att avdragsrätten kan styrkas genom en handling som uppfyller momslagens krav på faktura.

Vi erbjuder hjälp med en uttalad momsstrategi och rutiner så du får kontroll på ditt företags momshantering. Våra momsexperter identifierar ditt företags risker och problem i tid, vilket ger dig en säker och långsiktig hantering av momsen.

Mazars har cirka 23 000 medarbetare i 89 länder. Det nära samarbete som bedrivs med momsspecialister globalt innebär att vi snabbt kan hjälpa dig med de momsfrågor som uppkommer i andra länder vid internationell handel.

Om ditt företag får en förfrågan från Skatteverket, en skatterevision inleds eller om det uppkommer en skatteprocess mot Skatteverket, har vi erfarna momsjurister med gedigen processerfarenhet som kan hjälpa dig.

Vill du veta mer?