Mazars i Stockholm flyttar till ny adress

Juni 2023: Under juli månad flyttar Mazars sitt Stockholmskontor från Jakobsgatan 6 till nya lokaler på Regeringsgatan 67.

Då hyreskontraktet på Jakobsgatan, där Mazars har haft sitt Stockholmskontor sedan 2018, löper ut under sommaren 2023 togs beslut om att hitta en ny lokal mer anpassad utifrån verksamhetens behov och önskemål.

”Efter pandemin har vårt sätt att arbeta delvis ändrats, liksom för många andra arbetsgivare. Våra medarbetare har möjlighet till flexibilitet, där delar av arbetstiden kan disponeras från hemmakontoret. Kontoret i sig får därmed en ny roll som en social samlingsplats och en yta som ger fler möjligheter till fysiska möten. Det känns viktigt att erbjuda en modern, inspirerande och hållbar arbetsmiljö som möter våra medarbetares önskemål och behov”, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Maria Tellström, chef för kontorsområde Stockholm, är positiv till flytten:

”Det känns jättekul och spännande! Lokalen kommer att vara nyrenoverad och anpassad efter våra behov när vi flyttar in. Det nya kontoret har ett mycket centralt och bra läge med närhet till kommunikationer, bra lunchställen och ett generöst serviceutbud precis utanför dörren.”

Lokalen ligger i en fastighet, som ägs och hyrs ut av Vasakronan, med en tydlig hållbarhetsprofil, vilket går helt i linje med Mazars värdegrund. Fastigheten är certifierad på silvernivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader, som bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. Som hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet har man också ett ansvar i hur lokalen används för att skapa minsta möjliga miljöbelastning.*

Kontorslokalen kommer att erbjuda ett öppet kontorslandskap med indelning i flera mindre, öppna rum, vilket möjliggör för zoner med olika ljudnivå. Mötesrummen blir fler, liksom antalet enklare platser där medarbetarna kan slå sig ner med sin laptop. En modern och flexibel kontorsyta som också öppnar upp för nya möjligheter på Mazars fortsatta tillväxtresa.

Just nu pågår det sista arbetet med att inreda och förbereda inför flytten i juli.

”Eftersom vi nu är helt digitala tänker vi oss att flytten kommer att gå relativt smidigt och ske under semestertider. Vi ser fram emot att välkomna både medarbetare och kunder till vår nya adress!” säger Maria Tellström avslutningsvis.

Kontoret på Jakobsgatan 6 är bemannat t.o.m. den 7 juli och receptionen är öppen på Regeringsgatan 67
fr.o. m. den 12 juli.

(*källa: www.vasakronan.se)

Regeringsgatan 67

         Exteriörbild från Regeringsgatan 67. Bild: Vasakronan.

Maria Tellström

  Maria Tellström, chef för kontorsområde Stockholm.

Vid frågor vänligen kontakta Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. www.mazars.se