Ägarledda företag

Det finns en mängd frågor som rör ägarledda företag. De mest centrala handlar ofta om utdelning och kapitalvinst.