Klagomålsformulär

Våra värderingar utgör grunden för vad vi tror kommer att skapa en långsiktig och hållbar framgång för företaget. Vi vill arbeta på ett sätt som främjar våra värderingar och se till att vi ger våra kunder bästa möjliga service och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Mazars har åtagit sig att hantera följande punkter på ett ansvarsfullt, öppet och professionellt sätt:

  • Anmälningar som tagits upp internt – att partner eller medarbetare möjligtvis kan ha gjort sig skyldiga till tjänstefel inom Mazars.
  • Anmälningar som tagits upp externt av människor som inte är anställda hos Mazars (kunder och andra intressenter) och som gäller tjänster som Mazars tillhandahåller.

För vem gäller Mazars klagomålsförfaranden?

Anmälningar som tagits upp av partners och anställda på Mazars, oavsett permanent eller visstidsanställning, beaktas av Förfarande för interna klagomål nedan.

Anmälningar som tagits upp av personer som inte är anställda på Mazars omfattas av Förfarande för externa klagomål nedan.

Externa anmälningar som avser andra personer än Mazars medarbetare kommer inte att beaktas.

Förfarande för externa klagomål

Vi gör vårt bästa för att få allt att fungera. Om du ändå inte är nöjd kan du meddela oss dina synpunkter genom att fylla i följande formulär. Vi kommer att kontakta dig så att vi kan hitta en lösning tillsammans.

Läs mer

Förfarande för interna klagomål

Riktlinjerna för den interna rapporteringen ("riktlinjerna") ger medarbetare inom varje företag ett system att ta upp verkliga oegentligheter samtidigt som de är skyddade mot diskriminering, trakasserier eller disciplinära åtgärder.

Läs mer