Incitamentsprogram

När ni planerar ett incitamentsprogram är det viktigt att se till att det blir skatteeffektivt. Det finns en mängd val att ta ställning till. Ska det bestå av aktier, optioner eller pensioner? Hur ska kopplingen till prestation se ut? Ska börskurs eller ränteutveckling få styra alls? Vi ställer rätt frågor om din verksamhet och dina mål, så att du får ett program som verkligen fungerar – och motiverar.