Mazars välkomnar två nya partners

December 2023: Mazars välkomnar två nya partners

Under Mazars årliga internationella partnerkonferens valdes Martin Erlandsson, auktoriserad revisor på Mazars i Helsingborg och Martin Kraft, auktoriserad revisor på Mazars i Stockholm som nya partners.

Mazars integrerade partnerskap består av partners i mer än 95 länder världen över och bygger på en unik gemenskap med gemensamma värderingar, mål och servicestandarder. Att bli invald till partner innebär en ny karriärväg och en större delaktighet inom Mazars internationella organisation.

”Jag är väldigt stolt och glad över att få välkomna Martin och Martin som nya CARL-partners. Att bli invald som partner innebär många nya, spännande möjligheter – chansen att utöka sitt globala nätverk, att skapa nya affärskontakter och nå nya karriärvägar inom Mazars.” säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige. ”Mazars tillväxtresa fortsätter, både globalt och här i Sverige och vi ser fram emot att inkludera våra nytillkomna partners på resan framåt.”

Nya CARL 2023

Martin Erlandsson och Martin Kraft.

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund.

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser.

www.mazars.se