Val av företagsform

Det vanligaste bytet av företagsform är när den enskilda firman ska utvecklas och bli ett handelsbolag eller aktiebolag. Hur du byter och vad du byter till, får effekter på skatten.

Vi kan hjälpa dig välja den företagsform som passar bäst för ditt företag just nu och se till att bytet sker utan att du drabbas av tråkiga överraskningar.