Branscher

Att vara väl insatta i våra kunders verksamheter är kärnan i vårt arbete och våra kundrelationer.

Vi är måna om att dela med oss av branschinsikter och erfarenheter som bidrar till att ni kan hantera och ta tillvara på de unika utmaningar och möjligheter som präglar just er bransch. 

Tack vare vår lokala branschexpertis och vårt globala nätverk kan vi med ett internationellt perspektiv kombinera branschspecifika trender och utmaningar med lokala förutsättningar och kulturer. 

Mazars globala branschsidor kan du ta del av nischade rapporter och andra värdefulla branschinsikter.

Är du intresserad av att komma i kontakt med en viss branschexpert hos Mazars i Sverige är du välkommen att kontakta oss. Via länkarna kan du läsa mer om vår globala branschexpertis.

Finansiella bolag

Kontakt Mazars i Sverige: Anna Stenberg, anna.stenberg@mazars.se

Real Estate 

Kontakt Mazars i Sverige: Åsa Andersson Eneberg, asa.andersson@mazars.se

Läs gärna mer om oss i pdf:en nedan: Mazars Real Estate - Tillsammans skapar vi långsiktig framgång i ditt bolag

Teknologi, media & telekom 

Kontakt Mazars i Sverige: Samuel Bjälkemo, samuel.bjalkemo@mazars.se

Handel

Industri 

Dokument

Real Estate Mazars i Sverige