Vår varumärkesidentitet

Den 21 oktober 2020 lanserade vi vår nya varumärkesidentitet över hela världen. Vårt varumärke är mer än bara en logotyp. Det speglar vem vi är, vad vi gör, hur vi agerar, hur vi hjälper kunder, hur vi arbetar tillsammans och för samhället. Det är det som gör oss, till oss.

Varför ett nytt varumärke?

I över 75 år har Mazars arbetat som ett enat team, enligt några grundläggande principer:

1. Att agera ansvarsfullt i allmänhetens intresse och vara delaktiga i att bygga den ekonomiska grunden för en rättvis och välmående värld.

2. Att tillföra värde som företag genom hög kvalitet och kompetenta team, genom att lyssna på våra kunder och leverera skräddarsydda lösningar utifrån deras behov.

3. Att utgöra ett unikt alternativ i branschen, arbeta som ett internationellt integrerat partnerskap och erbjuda kvalitet, flexibilitet och stabilitet.

4. Att ha en långsiktig vision att föra vidare också till kommande generation.

Mycket har hänt sedan Robert Mazars startade sin revisionsbyrå i Rouen i Frankrike år 1945. Bara under de senaste 10 åren har vi fördubblat vår verksamhet och vuxit till en internationell organisation med närvaro i över 90 länder och områden runt om i världen.

Vårt erbjudande, våra kunder och våra medarbetare har utvecklats under resan. Även samhällets förväntningar har förändrats och med det också lett till nya utmaningar och möjligheter för oss och för våra kunder, något vi ser som en drivkraft till innovation.

Nu var tiden inne för oss att stanna upp, reflektera och förnya det löfte vi ger våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle.

Vår nya varumärkesidentitet speglar det företag vi är idag och som vi strävar efter att vara i framtiden.

Vem vi är och vad vi gör

Vi är en internationell revisions-, redovisnings-, skatte- och rådgivningsbyrå. Vi arbetar som ett enhetligt partnerskap och ett integrerat team. Genom vår omfattande expertis, storlek och kulturella förståelse kan vi leverera skräddarsydda tjänster inom revision och redovisning samt skatterådgivning, finansiell rådgivning, konsultation och juridiska tjänster.

Vårt varumärkeslöfte är: att vara den rätta valet för våra medarbetare, för våra kunder, för vår bransch och för samhället i stort.

Vår visuella identitet

Mazars logo

Vår nya logotyp har en ren och tidlös design och är fri från symboler och taglines.

Vår grafiska profil speglar vem vi är och hur vi arbetar utifrån vårt löfte att vara det rätta valet för våra kunder, som erbjuder precision, klarhet och ett annat perspektiv.

Photography shots

Dokument

Brand campaign