Due Diligence

Våra specialister har lång erfarenhet av att utföra due diligence-tjänster i olika branscher åt både köpare och säljare av företag. Genom att teamet består av samverkande specialister lyfter vi inte bara fram riskerna i en verksamhet, utan kan även peka på möjligheter och framtida potential.

Ur en köpares perspektiv är grundlig kunskap om riskerna och förutsättningarna avgörande för ett värdeskapande ägande. Ur säljarens perspektiv kan en genomgripande analys före försäljning hjälpa till att korrigera eventuella felaktigheter och öka trovärdigheten i den finansiella rapporteringen. Det ger också möjligheten att på ett tydligare sätt lyfta fram de värden som finns i verksamheten och ge förslag på hur eventuella risker kan hanteras och på det sättet snabba upp försäljningsprocessen och minska risken för värdeläckage.

Vi stöttar dig i due diligence-processen genom att behandla områden såsom:

  • Identifiering av potentiella risker i verksamheten.
  • Analys av verksamhetens intäkter och underliggande lönsamhet med syfte att förstå den finansiella utvecklingen i verksamhetens olika delar.
  • Identifiering och analys av bolagets underliggande lönsamhet samt andra finansiella faktorer som driver förvärvspriset.
  • Identifiera underliggande trender i ett normaliserat resultat, rensad från jämförelsestörande poster.
  • Analys och noggrann utvärdering av antaganden som bygger upp den framtida prognosen.
  • Utredning av rörelsekapitalbehov och kassaflöden samt genomgång av balansräkningen.
  • Rådgivning kring de finansiella delarna i köpeavtalet.