Ytterligare ett år med globala rekordintäkter för Mazars

6 februari 2024: Mazars presenterar den 6 februari 2024 sitt internationella finansiella resultat för 2022/2023. För tredje året i rad har Mazars uppnått en tvåsiffrig tillväxt inom alla servicelines. Trots en pågående osäkerhet på marknaden har intäkterna ökat med 13 % jämfört med föregående år och nått 2,8 miljarder Euro i arvodesintäkter.
  • Tredje året i rad med tvåsiffrig internationell ökning av arvodesintäkter inom alla servicelines.
  • 13,3 % internationell organisk tillväxt på årsbasis, vilket visar på den styrka och anpassningsförmåga Mazars byggt upp genom sin integrerade partnerskapsmodell som idag finns i över 100 länder.
  • Intäkterna fördelar sig på revision 43 % och övriga tjänster 57 % vilket understryker balansen och styrkan i Mazars strategi att växa med ett tydligt syfte.

Mazars globala resultat redovisas efter nyheten om det nya, globala topp tio nätverk som Mazars skapar tillsammans med den amerikanska revisionsbyrån FORVIS och som träder i kraft senare under året.

Hervé Hélias, VD och styrelseordförande för Mazars Group kommenterar:

"Det har varit ännu ett framgångsrikt år med en tillväxt på 13 %, vilket visar styrkan och betydelsen i vår unika, integrerade partnerskapsmodell. Kvaliteten på vårt breda erbjudande särskiljer oss, vilket gör det möjligt för oss att bättre hjälpa våra kunder, attrahera de bästa talangerna och bidra till samhällsnyttan."

”Att vi kunnat vara aktiva och växa på marknaden har varit viktigt efter ett turbulent och händelserikt år där företagen fortsatt att prövas av omgivningen. Även om det varit en krävande miljö, har vi investerat målmedvetet för att stödja internationell tillväxt och jag är glad att denna fortsatt varit stark. Vi förstår de utmaningar som våra kunder står inför och ser framåt när det gäller vår verksamhet , och vi står redo för att stödja företagen att uppnå sina ambitioner.”

Tillväxt i våra regioner och servicelinjer

Utvecklingen i Europa (+15,3%) och Nordamerika (+21,4%) har fortsatt att vara stark, särskilt i Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien och USA. Latinamerika har visat imponerande resultat i år, som snabbast växande region, med 25,8 % tillväxt.

Den tvåsiffriga tillväxten i Mazars servicelines för tredje året i rad visar vårt fokus på vår strategi och det ökande trycket från våra kunder över hela världen. Som ett resultat är hållbarhetstjänster och konsulttjänster de snabbast växande områdena med 71 % respektive 21,3 %.

Mazars har under året som gått expanderat i nya områden med nya kontor – nyligen öppnade Mazars i Finland, Panama och Togo. I december 2023 utsågs 139 nya partners från 41 länder, varav 31 % är kvinnor.

”Sammantaget hade vår prestation och framgång under det senaste året inte varit möjlig utan våra dedikerade team. När vi nu går in i ett nytt år är vi glada över möjligheten att utöka vårt erbjudande genom det nya, banbrytande nätverket med FORVIS i juni och vi är, mer än någonsin, engagerade i att hjälpa våra kunder att bygga och växa sina verksamheter”, säger Hervé Hélias.

 
Mazars i Sverige – gemensam Års- och Hållbarhetsredovisning

I samband med att Mazars presenterar sin globala rapport, presenterar också Mazars i Sverige sin Års- och Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022/2023.

”Det här är vår första gemensamma sammanfattning av vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete under året som gått. Vi har sedan 2014, genom vår egen Hållbarhetsgrupp tagit fram en årlig Hållbarhetsredovisning, som redogjort för våra hållbara mål, arbetssätt och strategi. Nu är det 2023 och hållbarhetsfrågorna är till lika delar självklara som brinnande aktuella för oss alla. De är också en stor del av Mazars identitet som företag. Därför känns det naturligt för oss att integrera vår hållbarhetsredovisning i vår årsredovisning – de är tätt sammanfogade och står nu sida vid sida i denna rapport”, kommenterar Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

”Efter försäljningen av redovisningsverksamheten av inhemska uppdrag till Talenom fokuserar vi på revisions- och rådgivningstjänster. Vi ser en fortsatt förskjutning från revision mot rådgivning och har en uttalad ambition att växa rådgivningsverksamheten men även revisionsdelen. Vi bedömer våra tillväxtmöjligheter som goda och det med en fortsatt god lönsamhet."

Ta gärna del av hela pressmeddelandet om Mazars internationella resultat på Mazars.com 

Mazars Financial results 22_23

 

Global kontakt:

Heather McMaster                                                            
Global Head of PR and Content
Heather.McMaster@mazars.co.uk
+44 20 7063 4165

Kontakt Mazars i Sverige:

Karin Westerlund
VD Mazars i Sverige

 

Om Mazars

Mazars är en ledande internationell revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå. Vi finns idag i över 95 länder och består av mer än 50 000 experter – 33 000 inom Mazars integrerade partnerskap och 17 000 i Mazars North America Alliance. Tillsammans levererar vi skräddarsydda tjänster inom revision samt skatterådgivning, finansiell rådgivning, konsultation och juridiska tjänster* till våra kunder.

I Sverige är vi ca 250 medarbetare på lokala kontor runt om i landet som varje dag arbetar för att hjälpa våra kunder, stora som små, att möta framtidens utmaningar.

*där så är tillåtet enligt gällande nationell lagstiftning

www.mazars.se

www.mazars.com

Dokument

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022-2023 Mazars AB