Våra globala hörnstenar

På Mazars har vi alltid varit trogna vår grundares värderingar – etiskt engagemang, ansvar och en tro på att teknisk förträfflighet är nyckeln till framgång.

Vi tar oss an varje uppdrag med ett oberoende tänk, en ansvarskänsla och ett socialt samvete.  Våra globala hörnstenar framgår i uppförandekoden – vår «code of conduct». De vägleder oss i allt vi gör: hur vi tillgodoser våra kunders behov, hur vi utvecklar våra medarbetare och vilken roll vi spelar i samhället.

Våra globala hörnstenar:

  • Integritet
  • Ansvar
  • Mångfald och respekt
  • Teknisk förträfflighet
  • Oberoende
  • Kontinuitet

Det är tack vare dessa ledord som vår organisation så framgångsrikt har vuxit i världen. Vi väljer att rekrytera och slå oss samman med människor och företag som delar våra värderingar, vår vision och våra målsättningar.

Dessa ledord understryker inte bara Mazars decennier långa tillväxt, de visar också vårt åtagande att alltid göra mer än vad som krävs och förväntas av oss – idag och imorgon.