Skatt

Alla våra skattejurister besitter i grunden en gedigen erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag, ägarplanering och omstruktureringar.

Utöver det har Mazars i sitt team av skattejurister experter inom internationell beskattning, individbeskattning, fastighetsbeskattning, Transfer pricing, mervärdesskatt och stiftelsebeskattning. Vi hjälper även kunder med skatteprocesser och agerar rådgivare i transaktioner.
 
Mazars arbetar långsiktigt med sina kundrelationer och vill att kunden skall kunna fokusera på att utveckla sin verksamhet. Därför är det viktigt för oss att vår rådgivning kommuniceras på ett tydligt sätt till kunden.
 
En av Mazars styrkor är att vi har tillgång till ett stort internationellt nätverk av kompetenta skattejurister som vi har nära samarbete med och även träffar regelbundet. Våra kunder kan därför känna sig trygga i att oavsett om de arbetar på den nationella marknaden eller ger sig ut utanför Sveriges gränser kan Mazars erbjuda en helhetslösning med kompetent rådgivning.

Nationella kontakter

Lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

47e39e0623b8-Pillar-2.jpg
Lagen om tilläggsskatt syftar till att motverka skatteplanering med lågskatteländer genom att införa en global minimiskatt om 15 %. Koncerner som berörs kommer att behöva förhålla sig till ett komplext regelverk och nya rapporteringsskyldigheter.

Läs mer

DAC6

f420f3935215-DAC-banner.jpg
The DAC6 Mazars Working Group, consisting of experienced tax specialists, based in the EU Mazars offices, is pleased to offer you our platform comprising detailed information regarding the applicable legislation in all EU Member States.

Läs mer

Företagsöverlåtelser

cc760edd4d7d-Foeretagsoeverlaatelser.jpg
Vid en företagsöverlåtelse gäller det att du positionerar dig så att du får avdrag för rätt saker och inte behöver skatta för något i onödan. Det gäller att hitta en struktur som passar just din affär.

Läs mer

Ägarledda företag

7f3dc39b043f-Skatt-aegarledda.jpg
Det finns en mängd frågor som rör ägarledda företag. De mest centrala handlar ofta om utdelning och kapitalvinst.

Läs mer

Omstruktureringar

3fedddb236e8-Omstruktureringar.jpg
En omstrukturering är aldrig ett självändamål, utan ett verktyg för att uppnå något annat. Din marknad kanske har förändrats, du behöver kanske planera för en försäljning, eller ett generationsskifte? Det man helt klart kan säga är, att när man börjar flytta på rörelser, bolag och personer, skapas skatteeffekter. Även metoden i sig, för hur omstruktureringen sker, kan skapa skatteeffekter, både oönskade och önskade.

Läs mer

Internationella skattefrågor

578335c96785-Internationell-skatt.jpg
Internationella skattefrågor kommer upp så fort ett annat land är involverat på något sätt. Då handlar det plötsligt inte bara om de svenska skattereglerna, utan även om det andra landets skatteregler plus de avtal som kan finnas mellan länderna.

Läs mer

Pensionslösningar

Incitamentsprogram

Generationsskifte

54cd5bfeb91b-Generationsskifte.jpg
När den äldre generationen ska kliva åt sidan och den yngre ta vid uppstår en rad frågor. Ofta finns i stort sett hela förmögenheten i företaget.

Läs mer

Skatteprocesser

7b53b4643ce7-Skatteprocesser.jpg
Kontaktad av Skatteverket eller Tullverket? Mazars processgrupp hjälper dig!

Läs mer

Mervärdesskatt

4925e1e0e5c1-Mervaerdesskatt.jpg
Mervärdesskatt (moms) ska betalas till staten vid skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster av den som uppfyller kraven för att vara skyldig att betala moms. Detta gäller vid handel inom Sverige men även vid förvärv från andra EU-länder och vid import.

Läs mer

Val av företagsform

17453d882b2c-Val-av-foeretagsform.jpg
Det vanligaste bytet av företagsform är när den enskilda firman ska utvecklas och bli ett handelsbolag eller aktiebolag. Hur du byter och vad du byter till, får effekter på skatten.

Läs mer

Uppstart eller avveckling

0f18ced913e2-Start-ups.jpg
Både när det gäller att starta och avveckla ett företag uppstår en mängd praktiska saker som ska göras, som till exempel registreringar eller avregistreringar, bilda bolag eller likvidera bolag.

Läs mer

US Tax Desk