Internationella skattefrågor

Internationella skattefrågor kommer upp så fort ett annat land är involverat på något sätt. Då handlar det plötsligt inte bara om de svenska skattereglerna, utan även om det andra landets skatteregler plus de avtal som kan finnas mellan länderna.

Alla länder har sin egen skattebas som de månar om. Ibland blir det konflikter mellan de olika regelverken och det kan uppstå situationer med dubbelbeskattning. Det bästa är förstås om man kan utnyttja de olika fördelar som de inblandade länderna har i sina skattesystem.

Inom Mazars har vi tillgång till skatteexpertis i över 60 länder. Genom det internationella nätverket Praxity har vi även tillgång till skatteexperter i ytterligare över 20 länder. Vi sätter samman ett team med precis den expertis som du behöver i varje situation.

Internprissättning

9b9efc09550e-Internprissaettning.jpg
Internprissättning handlar om hur företag i en intressegemenskap, till exempel moderbolag och dotterbolag, tar betalt av varandra. Det är en stor och ständigt aktuell fråga för internationella koncerner.

Läs mer