Mazars och FORVIS bildar ett nytt, unikt, internationellt topp 10 nätverk

15 november 2023: Mazars och FORVIS bildar ett nytt, unikt, internationellt topp 10 nätverk. Mazars, en av de ledande internationella revision, skatte- och rådgivningsbyråerna och FORVIS, den åttonde största revisionsbyrån i USA, tillkännager idag att de gemensamt skapar ett nytt globalt topp 10 nätverk[1] från och med den 1 juni 2024. Genom det nya nätverket positionerar sig båda företagen för fortsatt global tillväxt genom att utöka sin kapacitet att hjälpa ännu fler kunder världen över, särskilt de som verkar inom en internationell marknad.

Nätverket kommer att drivas och profileras under ett gemensamt varumärke över hela världen, Forvis Mazars. Med cirka 4,7 miljarder Euro (5 miljarder dollar)2 i intäkter kommer Forvis Mazars att bli en ny aktör i globala topp 10 nätverksrankningar.

Unikt med det nya nätverket är att det består av endast dessa två medlemmar (FORVIS och Mazars) som tillsammans står för ett smidigt och flexibelt arbetssätt, som levererar hög kvalitet och är av den storlek globalt som krävs för att möta både nuvarande och framtida kunders behov. Båda nätverksföretagen kommer även fortsättningsvis att ägas av sina nuvarande respektive partnerskap. Från och med den 1 juni 2024 ansluter Mazars USA till Forvis Mazars i USA.

"Jag är verkligen glad över att Mazars och FORVIS har tagit detta förändringssteg och ser fram emot de möjligheter det kommer att innebära för båda verksamheterna i att hjälpa våra kunder och stödja våra medarbetare", säger Hervé Hélias, styrelseordförande i Mazars Group. ”Vi är stolta över att introducera en ny och banbrytande nätverksmodell i vår bransch och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans. På Mazars har vi ett stort engagemang i att hjälpa våra kunder att bygga och växa sina verksamheter, och att bilda detta tvåföretagsnätverk med FORVIS kompletterar vårt nuvarande internationella integrerade partnerskap och främjar Mazars internationella strategi. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder styrkan i vårt partnerskap i 100 länder och fördelarna med FORVIS stora nationella partnerskap i USA. Det ger oss den storlek och utökade närvaro som vi har strävat efter i USA och gör oss till ett globalt topp 10 nätverk.”

"Ett tvåföretagsnätverk, som verkar under ett enda globalt varumärke, utvecklar snabbt våra företags gemensamma strategier. Det ger oss möjlighet att bättre kunna hjälpa våra kunder, särskilt de med internationella behov, samtidigt som vi kan stödja våra medarbetare på vägen mot fortsatt tillväxt. Våra organisationer känner varandra väl, vi har en stark historia av ett gott samarbete och väldigt liknande företagskulturer, där vi sätter våra medarbetare och kunder först”, säger Tom Watson, VD för FORVIS. ”FORVIS har alltid haft ett passionerat engagemang i att erbjuda en Unmatched Client Experience® och att möjliggöra potentialen för både våra kunder och våra medarbetare. Denna möjlighet tillåter oss att göra det via en stärkt global plattform.”

Mazars, med kontor i 100 länder världen över, har uppnått stora framgångar, haft en god tillväxt och arbetat med några av världens mest kända varumärken. FORVIS byggdes på ett 100-årigt arv av att erbjuda en Unmatched Client Experience®, och blev ett topp 10-företag3 i USA samtidigt som firman siktade mot en utökad global plattform. I en tid av stora förändringar för företag över hela världen och en förändrad marknadsdynamik kommer det nya globala nätverket att vara flexibelt och smidigt, samtidigt som det kommer att ha den kapacitet som krävs för att kunna stödja både nuvarande och framtida kunders behov, med fokus på leverans och kundupplevelse.

 

Mediekontakt:

Lorraine.Hackett@mazars.co.uk

 

Om Mazars

Mazars är en ledande internationell revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå. Vi finns idag i 100 länder och består av över 30 000 experter inom Mazars integrerade partnerskap, som hjälper kunder av alla storlekar i varje steg i deras utveckling. Tillsammans levererar vi skräddarsydda tjänster inom revision samt skatterådgivning, finansiell rådgivning, konsultation och juridiska tjänster*.

I Sverige är vi ca 250 medarbetare på lokala kontor runt om i landet som varje dag arbetar för att hjälpa våra kunder, stora som små, att möta framtidens utmaningar.

*där så är tillåtet enligt gällande nationell lagstiftning

Läs mer på mazars.se och mazars.com

Om FORVIS

FORVIS, LLP är ett professionellt tjänsteföretag med en global räckvidd och en passion för att driva företag framåt. Med sina 6 000 dedikerade teammedlemmar tillhandahåller Forvis en Unmatched Client Experience® genom att erbjuda försäkrings-, skatte- och konsulttjänster i USAs alla 50 delstater, samt internationellt. Forvis rankas bland de största offentliga revisionsbyråerna i USA.

Läs mer på forvis.com

 

1 Källa: IAB World Network rankings, baserat på den senaste rankingen

2 Intäkter 2023: FORVIS 1,6 miljarder euro (1,7 miljarder dollar), Mazars förväntad intäkt på 2,8 miljarder euro (3 miljarder dollar).

3 Källa: Inside Public Accounting, baserat på den senaste rankingen

Till pressmeddelandet på Mazars Groups hemsida.