Oberoende granskning

Har du behov av en granskning av någon del av ditt bolag?
Vill du t ex att en oberoende part ska uttala sig om varulagret?

Du kanske vill sälja bolaget och behöver en rapport som visar hur det står till i bolaget vid en annan tidpunkt än vid årsslutet? Vi gör ofta så kallade oberoende granskningar och de utmynnar i en skriftlig rapport som du får i handen.