Vår uppförandekod

Vår globala uppförandekod fungerar som en moralisk kompass i vår dagliga verksamhet. Den anger tydligt vilka vi är, vad vi förväntar oss av våra medarbetare och hur vi förväntar oss att alla på Mazars ska bemöta våra kunder, intressenter och samhället i övrigt.

Uppförandekoden är en praktisk guide som vägleder våra experter genom de dilemman som kan uppstå i det dagliga arbetet och som drar gränsen mellan vad som rekommenderas eller accepteras och vad som skulle riskera att skada vårt rykte och andra människors förtroende för oss.

Agera med integritet
Mazars framgång bygger på de tillitsfulla relationer vi skapar med våra kunder och intressenter. För att upprätthålla deras förtroende måste vi alltid vara ärliga och rättframma.

Ta ansvar
Vi tar ansvar för vårt personliga och professionella agerande. Vi bryr oss om vår påverkan på samhället och strävar efter att göra positiv skillnad. 

Respektera människor
Vår styrka bygger på de människor vi arbetar med. Vi behandlar alla med respekt så att de känner sig uppskattade för sina egenskaper, sitt unika perspektiv och hur de bidrar.

Leverera enastående kvalitet
Vi strävar alltid efter att leverera enastående kvalitet. Vi förnyar oss och utvecklar våra medarbetare för att tillgodose våra kunders och intressenters föränderliga behov.

Tänk oberoende
Vi är betrodda rådgivare. Våra råd är objektiva och opartiska. Vi värdesätter vårt oberoende och agerar alltid enligt högsta professionella standard.

Forma framtiden
Mazars är ett hållbart företag. Vi bygger långvariga relationer, uppmuntrar entreprenörskap och planerar för succession.

Dokument

Code of Conduct