Höga betyg till branschen i ny kundnöjdhetsmätning

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade nyligen sin årliga mätning av kundnöjdhet och kvalitet inom Revisionsbranschen. Årets resultat visar att revisionsbranschen hanterat det senaste året som präglats av både ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet väldigt väl. Höga betyg från kunderna ger det bästa resultatet för branschen på flera år, där samtliga aktörer får förbättrade omdömen.

– Med tanke på de tider som råder är det glädjande att se att vi som bransch kan utgöra en trygg punkt för företagare och entreprenörer att vända sig till, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

– Hög kundnöjdhet är inte en slump utan ett resultat av att man som leverantör lever upp till kundernas höga krav och förväntningar, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex i SKI:s pressmeddelande.

Mazars fortsätter att inta en stabil position i mätningens toppskikt (se diagram nedan) med en placering som tyder på en stark och hållbar kundrelation där tillgänglighet, pålitlighet och personlig kontakt värdesätts av kunderna.

SKI_2023

Personlig kontakt allt viktigare

Den digitala frammarschen och ökande digitaliseringen i flera delar av samhället kan ses som en utmaning till att skapa och upprätthålla goda kundupplevelser. SKI kallar det en ”digital paradox” där funktioner och tjänster kommer närmare, men den personliga relationen längre bort. Dock visar årets resultat tydligt att den personliga relationen är en nyckelfaktor för revisionsbranschens kunder.

– I en bransch där många pratar om att digitala lösningar ska ta över så är det tydligt att den personliga relationen fortsatt är den viktigaste komponenten. En nyckel till årets förbättring för många aktörer, säger Johan Parmler i SKI:s pressmeddelande.

SKI:s mätning består av en rad olika frågor som gemensamt ger en bild av kundnöjdheten. I fråga om tillgänglighet, dvs att kunderna upplever att de kan komma i kontakt med sin aktör när de behöver, toppar Mazars listan. Karin Westerlund kommenterar:

– Att vara närvarande och tillgängliga för våra kunder genom ett personligt och engagerat arbetssätt är något som genomsyrar Mazars. Att se att våra kunder också upplever och uppskattar detta är väldigt glädjande. Det är en gemensam insats, där alla medarbetare på Mazars bidrar och jag känner mig väldigt stolt över vad vi tillsammans uppnår och levererar.

Tillgänglighet_SKI_2023

Vid frågor vänligen kontakta Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. www.mazars.se 

Om SKI och mätningen (källa: SKI.se):

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå och aktörerna erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster.

Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt. De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan levereras i vår kundportal till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat information kring kundsegment och branschspecifika frågor.