Kapitalvinst

Beroende på hur du utnyttjar reglerna, kan det bli stora skillnader i beskattningen av din kapitalvinst. Det kan handla om variationer från 20 till 57 procent!

För att komplicera det ytterligare är det inte säkert att den lägsta skatten idag ger det bästa ekonomiska resultatet långsiktigt. Här gäller det att inte tänka alltför kortsiktigt. Ett bra råd är att ta hjälp i god tid för att hitta de långsiktigt bästa lösningarna för löneuttag, tjänstebil och pensionsavsättningar. De påverkar nämligen varandra.

Den bästa lösningen för dig är kanske en struktur där du sätter 3:12-reglerna ur spel. Det finns flera sätt att göra det på, men för att hjälpa dig på bästa sätt, måste vi komma in i tid!