Åsa Thelin Partner, Auktoriserad revisor

Åsa Thelin

Licensierad för revision av finansiella företag.

Åsa arbetar med medelstora och mindre företag och organisationer inom ett antal olika branscher, huvudsakligen inom tjänstesektorn. Hon har stor erfarenhet från aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser. Åsas specialisering är finansiella företag och internrevision och hon har FARs licens för revision av finansiella företag.

Åsa arbetar också med risk- och kvalitetsfrågor inom Mazars såsom Risk Manager Finansiella företag och som ordförande i Mazars interna Kvalitetsnämnd. Hon är sedan många år medlem i FARs specialistgrupp Etik.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: