Real Estate Sverige

Vi är en personlig och engagerad partner som du kan känna dig trygg med i så väl små som stora frågor. Tillsammans hjälps vi åt att skapa långsiktig framgång och lönsamhet i ditt bolag!

Mazars Real Estate omfattar:

  • Bygg och entreprenad
  • Fonder och institutionella investerare
  • Fastighetsägare
  • Fastighetsförvaltare

Oavsett vilken kategori du tillhör, befinner du dig i en bransch som ständigt förändras.
Det gäller att kunna förutse och anpassa sig efter dagens utveckling.
 

Vårt team vet vad som krävs för att bli framgångsrik!

Mazars är en global, integrerad och oberoende organisation med experter över hela världen. Det gör att vi kan hjälpa dig med dina utmaningar och frågeställningar oavsett var du bedriver din verksamhet eller vill investera.
Vårt team består av branschspecialister med lång erfarenhet inom revision, rådgivning, skatt och finansiella transaktioner.
 

Välkommen att kontakta oss!