Mattias Kristensson Partner, Auktoriserad revisor

Mattias Kristensson

Mattias arbetar med revision och granskning av företag inom främst tillverkningsindustrin, fastighets- och konsultbranschen. Han har även erfarenhet av FoU bolag och bostadsrättsföreningar.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: