Ideella föreningar och stiftelser

Stiftelser och ideella föreningar styrs i grunden av stadgar och det är där vi börjar när du anlitar oss. Stadgar kan vara gamla och de kan vara nya. Vår första uppgift blir att bekräfta att din stiftelse verkligen sysslar med det som grundaren av stiftelsen avsett. Revisionsberättelsen till stiftelsen eller den ideella föreningen lämnar vi vid ett årsmöte eller en kongress. Då får medlemmarna höra en annan röst, vid sidan av styrelsens.

Frågorna runt beskattningen är komplicerade. Vi håller oss uppdaterade på nya regler och vi har stor erfarenhet av de frågor som brukar dyka upp runt stiftelser och ideella organisationer.