Koncernredovisning

Driver du flera bolag inom en koncern då vet du värdet av en koncernredovisning!

En viktig förutsättning för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid är att känna till vilken omsättning och vilket resultat som verksamheten har. Är verksamheten uppdelad på flera bolag kan man inte se detta på ett enkelt sätt. Det är då man får göra en koncernredovisning.
 
Hur ser egentligen det egna kapitalet ut - inte bara i de enskilda bolagen utan för koncernen som helhet? Det är en kunskap som krävs bland annat för att styrelsen ska kunna föreslå rätt storlek på den utdelning som aktieägarna ska få.

Att göra en koncernredovisning är ibland enkelt. Men det förutsätter att alla bolag i koncernen är svenska och att inga affärer skett mellan bolagen. Ofta är det lite mer komplicerat än så. Därför kan vi hjälpa dig att se till att din koncernredovisning är ett bra beslutsunderlag och samtidigt ett presentationsmaterial när du vill beskriva din företagsgrupp t ex för en bank eller en kund.

Vi hjälper dig oavsett om din koncern använder svenska redovisningsregler eller internationella redovisningsreglerna IFRS.