IFRS - de internationella redovisningsreglerna

Planerar ditt företag att gå över till de internationella redovisningsreglerna IFRS? Det är en övergång som är ett krav innan en notering på en reglerad marknad men som även kan vara aktuell i andra fall, till exempel om ditt företag ska rapportera till ett utländskt moderbolag.

Våra konsulter har den kunskap och erfarenhet som behövs för att processen ska bli så smidig som möjligt. Vi hjälper till med att:

  • analysera vilka effekter en övergång till IFRS får på företagets och koncernens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser
  • upprätta den dokumentation som krävs i samband med övergången
  • identifiera och utforma de rapporter och den information som ska ingå i kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Naturligtvis finns vi kvar även efter övergången som ett stöd och hjälp i det löpande arbetet med att tyda och tolka IFRS så att du kan känna dig trygg med de finansiella rapporter som företaget presenterar.