Årsredovisning och delårsrapport

Minst en gång om året ska räkenskaperna sammanställas genom bokslut i en årsredovisning. Att upprätta en årsredovisning är ett krav enligt aktiebolagslagen men värdet kan vara större än så. Årsredovisningen kan vara en värdefull del av marknadsföringen av ditt företag. Det förutsätter, inte bara att siffrorna är rätt utan också att företagets verksamhet beskrivs på ett bra sätt.

I arbetet med att upprätta bokslut och årsredovisning är vi ett naturligt stöd. Vi hjälper dig att tolka de redovisningsregler som ditt företag eller din koncern använder. Vi kan vara en del av framtagandet av årsredovisningen, eller också hjälper vi till i slutet genom att kvalitetssäkra ert arbete. Naturligtvis finns vi alltid där när det dyker upp frågeställningar under resans gång. Våra konsulter har lång erfarenhet och stor kunskap inom såväl svenska redovisningsregler som IFRS.
 
Är företaget noterat ställs krav på löpande rapportering under året i form av delårsrapporter eller kvartalsrapporter. Även i detta arbete är vi ett naturligt stöd vid framtagandet av rapporterna eller också genom att kvalitetssäkra ert arbete.

Önskar du presentera din årsredovisning eller delårsrapport i tryckt format kan vi, genom vårt kontaktnät, även hjälpa dig med detta.