Ägarledda företag

Revisorns jobb är bland annat att gå igenom årsredovisningen och kontrollera att de siffror som anges är "rimligt korrekta". Vinsten, varulagret och de utestående fordringarna ska, helt enkelt, vara vad som sägs. Kunder, leverantörer, anställda och affärspartners får därigenom ett "kvitto" på att allt stämmer.

Årsredovisningen ger en ögonblicksbild av din verksamhet. Som företagsledare vill man ha mer än så. Som kund hos Mazars kan du få regelbundna avstämningar som berättar hur det går för företaget. Tillsammans med dig kan vi analysera din verksamhet – är företagets rutiner och flöden effektiva? Hur ser varulagret ut? Hur binder du kapitalet? Finns behov av ytterligare finansiering? Finns utrymme för utdelning? Vad är det du tjänar pengar på? Finns det delar som inte är lönsamma?

Revisorn är ditt bollplank under året. Någon som finns till hands och som har tid att lyssna och ge råd. Vi har vårt hjärta i revisionen. Vi vet att en bra revisor känner "sitt" bolag och är engagerad under hela året.