I slutet av räkenskapsåret ska den löpande bokföringen avslutas i ett bokslut.

Bokslutet sammanställs i ett årsbokslut eller i en årsredovisning beroende på storlek på företaget och vilket regelverk som tillämpas.

Vi hjälper dig att ta fram rätt rapport, enligt god redovisningssed, för ditt företag.