Rådgivning, konsultationer och upprättande av hållbarhetsredovisningar

Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning och upprättandet av hållbarhetsrapport. Vi har även tillgång till olika specialister inom t ex miljörevision och hållbarhetskommunikation.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Biträde vid intressentdialog, aspektanalyser och andra grundläggande aktiviteter vid utformning av hållbarhetsstrategier
  • Stöd vid utformning av policyer för området, codes of conducts, m.m.
  • Sammanfattning av väsentliga processer, rutiner och åtgärder
  • Genomgång och framtagande av lämpliga hållbarhetsindikatorer
  • Biträde vid upprättande av hållbarhetsrapport
  • Kvalitetssäkring av följsamhet av GRI G4 och andra ramverk för hållbarhetsredovisning