BREXIT - vad händer i höst?

Den 31:a december 2020 går övergångsperioden ut och Storbritannien lämnar EU. Vi följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och hur det slutliga avtalet tar form. Ta del av de senaste uppdateringarna!

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien fortgår och den åttonde förhandlingsomgången av totalt elva har kommit till ett slut. Michael Barnier, Brexit-förhandlare för EU, har gjort ett kort men tydligt uttalande efter den senaste omgången och menar att det är väsentligt att förhandlingarna resulterar i en hållbar relation mellan parterna inte minst från ett ekonomiskt perspektiv då både Storbritannien och EU drabbats hårt av den rådande Corona-pandemin. 

Som vi rapporterat om i tidigare nyhetsbrev är fisket alltjämt en stötesten i förhandlingarna. Vilka länder som ska få tillgång till brittiskt fiskevatten, vilka miljörelaterade standarder som kommer att gälla för britterna och vilka eventuella konkurrensfördelar brittiska företag kan erhålla är några av de många och känsliga förhandlingsfrågorna. Boris Johnson har uppgett 15 oktober som ett sista datum för att komma överens. Om en överenskommelse inte uppnås före dess finns risk för att Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020.I sådant fall kan det innebära att handel mellan EU och Storbritannien kommer att regleras genom WTO:s regler för handel vilket skulle innebära en stor förändring för företag och konsumenter. EU-kommissionen har publicerat dokumentet "Getting ready for changes", som handlar om kommande förändringar kring varuhandeln mellan EU och Storbritannien. Dokumentet finns i svensk version och du hittar länken till dokumentet nedan.

skatt kommentar

Under oktober kommer det förhoppningsvis klarna vad parterna kan komma överens om och således vad som kommer att gälla från den 1 januari 2021.Vi på Mazars i Sverige jobbar nära våra kollegor i Storbritannien och följer utvecklingen och konsekvenserna av Brexit.

Har du frågor hur Brexit kommer att påverka ditt företag är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Nina Berglund, skattekonsult Mazars i Stockholm och Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars i Malmö.

Klicka här för att ta del av dokumentet: Att göra sig redo för kommande förändringar Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod”

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Sept/Okt 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen