Offentliga och ideella organisationer

Förväntningarna på organisationer inom den offentliga och ideella sektorn växer. Ekonomiska begränsningar och ändringar i regelverken skapar ständigt nya utmaningar. Mazars experter hjälper offentliga och ideella organisationer att skapa och upprätthålla förtroende genom skräddarsydda, praktiska lösningar.

Hur vi kan hjälpa er

Offentlig upphandling

Vi har valt att koncentrera oss på regioners och kommuners verksamheter som är organiserade som aktiebolag. Dessa bolag skiljer sig oftast inte åt från privatägda bolag på annat sätt än att revision och rådgivning lyder under regler för offentlig upphandling.

Stiftelser och ideella föreningar

Stiftelser och ideella föreningar styrs i grunden av stadgar och det är där vi börjar när du anlitar oss. Stadgar kan vara gamla och de kan vara nya. Vår första uppgift blir att bekräfta att din stiftelse verkligen sysslar med det som grundaren av stiftelsen avsett. Revisionsberättelsen till stiftelsen eller den ideella föreningen lämnar vi vid ett årsmöte eller en kongress. Då får medlemmarna höra en annan röst, vid sidan av styrelsens.

Frågorna runt beskattningen är komplicerade. Vi håller oss uppdaterade på nya regler och vi har stor erfarenhet av de frågor som brukar dyka upp runt stiftelser och ideella organisationer.