Martin Dagermark Partner, Auktoriserad revisor

Martin Dagermark

Martin Dagermark, auktoriserad revisor med bred erfarenhet av större företag och koncerner samt ägarledda företag. Kunderna finns bl.a. inom fastighets- och byggsektorn samt tjänstesektorn och industrisektorn. Martin har specifik erfarenhet av uppdrag inom bemanningsbranschen och IT-konsultbranschen. Martin har även mångårig erfarenhet av revision av större och mindre ideella föreningar och stiftelser samt ekonomiska föreningar

Vill du veta mer?