Kristina Ahlstrand Partner, Auktoriserad revisor

Kristina Ahlstrand

Kristina Ahlstrand, auktoriserad revisor, har bred erfarenhet av såväl mindre ägarledda bolag som större och publika företag, även internationella koncerner, främst inom tjänstesektorn. Hon har specifik erfarenhet av uppdrag inom IT-konsult och bemanningsbranschen. Kristina har även mångårig erfarenhet av revision av ekonomiska- och ideella föreningar samt stiftelser.

Vill du veta mer?