Håkan Sten Partner, Auktoriserad revisor

Hakan Sten

Håkan har lång erfarenhet från både mindre, medelstora företag och organisationer, huvudsakligen inom konsult- och tjänstesektorn men även aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser. Hans specialområden är finansiella företag och internrevision.

Vill du veta mer?