Anders Karlsson Partner, Auktoriserad revisor

Anders Karlsson

Anders har bred erfarenhet av revision för ägarledda bolag inom tillverkningsindustrin, fastighetsförvaltning, konsultföretag och detaljhandel, med specialisering mot fastighets- och byggföretag. Han har specialistkunskaper inom obeståndsrätt och aktiebolagsrättsliga frågor. Dessutom är Anders flitigt anlitad som föreläsare och utbildare i till exempel boksluts- och årsredovisningskurser.

Vill du veta mer?