Företagsöverlåtelser

Vid en företagsöverlåtelse gäller det att du positionerar dig så att du får avdrag för rätt saker och inte behöver skatta för något i onödan. Det gäller att hitta en struktur som passar just din affär.

Företagsöverlåtelser kan beröra mycket stora delar av skattesystemet, både i Sverige och internationellt. Detta påverkar både säljare och köpare. Inte sällan uppstår intressekonflikter, eftersom en fördel för en part ofta motsvaras av en nackdel för den andra. Här gäller det att lägga upp strukturen för affären så att det blir sammantaget fördelaktigt för båda.