Finansiella företag

Revision av finansiella företag, som till exempel banker, värdepappersbolag och försäkringsföretag, inriktas på granskning av processer och rutiner för att skydda sparare och försäkringstagare.

Vi på Mazars sätter samman engagerade revisionsteam med just den kompetens du som kund behöver. Våra team har lång erfarenhet och stora kunskaper inom områdena kapital och försäkring samt lagbegränsad IFRS. Vi har också särskild kompetens av de speciella regler som styr företag inom den finansiella sektorn liksom av Finansinspektionens föreskrifter.

Vi vill ha en enkel och öppen dialog med dig som kund och vår ambition är att styrelse och företagsledning alltid ska få snabb och regelbunden information om väsentliga frågor och förhållanden som kommer fram vid revisionen.