Revision

Vi på Mazars tror på revisionen som avgörande för den ekonomiska grunden i en rättvis och välmående värld. Revision har varit och är fortfarande hjärtat i vår verksamhet.

Revision handlar först och främst om människor. Vi fokuserar på att bygga positiva, effektiva och hållbara relationer som skapar förtroende och levererar ett tydligt värde av hög kvalitet. Varje Mazars-revision är unik. Vi tar oss tid att förstå våra kunders affärsmodell, kultur och utmaningar. Utifrån behov anpassar vi sedan revisionsstrategin efter de specifika risker som identifierats. Under hela revisionsprocessen är vi i ständig dialog med alla berörda och ger dem tydlig, pragmatisk och tidsenlig information.  

Vi är ett integrerat och enat team som samarbetar över sektorer, tjänster och geografiska områden. Det innebär att vi kan kombinera lokal spetskompetens med den globala byråns internationella perspektiv. Vi ser till att samla rätt människor med rätt kompetens i rätt tid för att erbjuda våra kunder personlig, effektiv och pålitlig hjälp att möta framtidens utmaningar i sitt företagande.