Redovisning

Vi arbetar med alla storlekar av företag och är väl insatta i aktuella regelverk.

Våra redovisningskonsulter kan också hjälpa dig med att skapa rutiner för löpande avstämningar och intern kontroll, upprätta analyser, affärsplan, delårsrapporter, deklarationer och kassaflödesanalyser.

Alla våra uppdrag utförs eller kvalitetssäkras av auktoriserade redovisningskonsulter och vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Reko i alla våra redovisningsuppdrag.

Vill du veta mer?