Ny regeringsåtgärd - omställningsstöd

2020-04-30 Regeringen presenterade den 30 april en möjlighet för företag som på grund av Covid-19 har fått ett stort omsättningstapp att erhålla ett så kallat omställningsstöd. Syftet med stödet är att underlätta för företag att anpassa och ställa om sin verksamhet till den situation de befinner sig i nu.

Stödet kan beviljas företag (oavsett typ av företag eller organisation) som har F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige. Företag som är på obestånd, har skatteskulder eller är föremål för företagsrekonstruktion omfattas inte av stödet. Stödet kommer inte heller att betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.

För att ta del av stödet krävs att ett företag har haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp som uppgår till minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader under 2019.

Storleken på stödet avgörs av hur stort bortfall av omsättningen som ett företag har haft, ju större bortfall desto större stöd, och baseras på företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader, för mars och april 2020. Taket för erhållet stöd föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Stödet kommer betalas ut av Skatteverket. Mer information kommer om närmare utformning av stödet, hur man ansöker och när man kan ansöka om stödet. 

Förslaget kan komma att behöva godkännas av EU-kommissionen ur statsstödssynpunkt. Stödet planeras träda i kraft den 1 juli 2020.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?