Vår ledning

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning.

Marianne Sandén Ljungberg
VD, Partner,
Auktoriserad revisor - Lund
+46 46 32 74 21
 
Annika Wallin
Affärsområdeschef intern- och 
IT-revision - Stockholm
+46 8 796 37 16
     
Elisabeth Johansson Heyl
HR-chef - Malmö
+46 40 614 25 24
 
Jenny Stenesjö Wöhrman
Partner, Affärsområdeschef Skatt - Stockholm
+46 8 562 038 08
     
Karin Westerlund
Kontorschef Stockholm,
Partner, Auktoriserad revisor - Stockholm
+46 8 796 37 22
 
Katarina Ljungqvist
Kontorschef Helsingborg,
Auktoriserad revisor - Helsingborg
+46 42 37 19 08
     
Lars Högvik
Försäljningschef - Stockholm
+46 8 562 038 09
 
Milan Vujic
IT-chef - Stockholm
+46 8 796 37 03
     
Pernilla Magnusson
Affärsområdeschef Redovisning,
Auktoriserad redovisningskonsult - Landskrona
+46 418 44 66 21
 
Pia Jeppsson
Ekonomichef, Partner, 
Auktoriserad revisor - Malmö
+46 42 37 19 09
     
Samuel Bjälkemo
Affärsområdeschef Revision,
Partner, Auktoriserad revisor - Stockholm
+46 8 796 37 69
   
     

Share