Porten till den globala marknaden

Oavsett om det är affärer över nationsgränserna som du behöver hjälp med – eller tjänster som du efterfrågar på hemmamarknaden – har du genom vårt medlemskap i Praxity alltid tillgång till global expertis och kunskap.

 

 

 

Om Praxity

Praxity är en global medlemsorganisation för revisions- och rådgivningsbranschen i hela världen. Alla medlemmar har en gemensamgrundsyn att skapa dynamisk tillväxt oavsett var i världen man finns. Vi hjälper multinationella kunder att planera för framtiden, att göra bra affärer och förbli konkurrenskraftiga. Medlemsföretagen i Praxity fungerar som en inkörsport till nya internationella marknader,som hjälper dig att vara uppdaterad om nya lokala regelverk, skatter och andra konsulttjänster.

Praxity AISBL är en global allians av fristående företag, som är organiserad som en internationell icke-vinstdrivande enhet som lyder under Belgiens lag. Praxity har sitt huvudkontor i Epsom. Praxity’s globala allians Limited är ett icke-vinstdrivande företag, med begränsad garanti och som är registrerat i England och Wales med säte i England. Praxity är en allians och kan inte professionelltutöva yrket inom redovisning, revision, skatt, rådgivning eller erbjuda andra professionella tjänster till tredje part. Alliansen utgör inteett joint venture, partnerskap eller nätverk mellan de deltagande företagen. Eftersom Allianceföretagen är oberoende, kan Praxity inte garantera kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de deltagande företagen.

För mer information

För mer information, gå till Praxity online.