Mazars i korthet

Vi är en internationell, integrerad, öppen och oberoende organisation. Vi är specialiserade inom revision, redovisning, skatt och rådgivning.

Vårt unika partnerskap finns över hela världen:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.