Mazars i korthet

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende organisation som specialiserar sig på revision, redovisning, skatt och juridisk rådgivning (1).

Mazars har 40.000 experter som hjälper globala kunder: 24.000 experter i 89 länder via Mazars unika, integrerade partnerskap och 16.000 experter via Mazars North America Alliance i USA och Kanada.

(1) Där så är tillåtet enligt gällande nationell lagstiftning

Vårt unika partnerskap finns över hela världen:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance är ett alliansavtal mellan Mazars och fem ledande byråer i USA och Kanada.