Mazars i korthet

Mazars är en internationell revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå och vi har åtagit oss att hjälpa våra kunder att möta framtidens utmaningar genom att bygga upp och utveckla sina verksamheter.

Vi har kommit långt sedan Robert Mazars startade sin redovisningsbyrå i Rouen, Frankrike år 1945. Sedan den blygsamma starten har Mazars vuxit till en internationell koncern med drygt 42.000 experter – däribland 16.000 via Mazars North America Alliance – i fler än 90 länder och områden.

Vårt unika partnerskap finns över hela världen:

 

Revision har utgjort vår kärnkompetens i över 70 år. Detta kompletteras med ett balanserat utbud av konsulttjänster och finansiell rådgivning, likväl som skatte-, efterlevnads- och juridiska tjänster, för att stödja våra kunders behov i takt med att de utvecklas.

Vår omfattning gör att vi kan hjälpa såväl globala som lokala kunder och ändå förbli flexibla och personliga i vårt tillvägagångssätt. Var vi än arbetar gör vi det tillsammans som ett integrerat team. På så vis kan vi utifrån lokal kännedom, kulturell medvetenhet och ett globalt perspektiv leverera skräddarsydda, kvalitativa tjänster till alla kunder oavsett var de befinner sig. 

Vår verksamhetsmodell är demokratisk och transparent, både internt och externt. Riktningen för Mazars bestäms av koncernledningen (Group Executive Board), med medlemmar som väljs vart fjärde år. Detta stöds av ett koncernstyrningsråd (Group Governance Council) som bland annat säkerställer att våra etiska regler alltid följs i allt vi gör. 

Vi anser att en ansvarsfull byrå måste skapa ett delat värde. Det vill vi uppnå genom att upprätthålla vårt oberoende, värna om framtiden för vår bransch och genom att hitta en balans mellan hållbarhet och lönsamhet i vår strävan att lämna över en rättvis och välmående värld till kommande generationer.

Values 1600 per 500.jpg

Våra globala hörnstenar

På Mazars har vi alltid varit trogna vår grundares värderingar – etiskt engagemang, ansvar och en tro på att teknisk förträfflighet är nyckeln till framgång.

Läs mer

Vår uppförandekod

Vår globala uppförandekod fungerar som en moralisk kompass i vår dagliga verksamhet. Den anger tydligt vilka vi är, vad vi förväntar oss av våra medarbetare och hur vi förväntar oss att alla på Mazars ska bemöta våra kunder, intressenter och samhället i övrigt.

Läs mer
Code of conduct 1600 per 500.jpg